Oferta

Dlaczego warto wybrać naszą firmę?

Ponieważ nasza Firma jest dobrze przygotowana do wykonywania usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Ponieważ nasi Klienci są zadowoleni ze świadczonej przez nas usługi.

Ponieważ dzięki naszemu profesjonalizmowi będziecie Państwo mogli zminimalizować swoje wydatki na utrzymanie nieruchomości, a także czuć się bezpiecznie w swoich mieszkaniach.

Ponieważ zapewniamy jawność działania.

Ponieważ zawsze kierujemy się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonujemy zadania.

Ponieważ przy wykonywaniu działalności zarządcy nieruchomości bieżąco podnosimy nasze kwalifikacje, stosujemy przepisy prawa i standardy zawodowe, kierujemy się zasadami etyki zawodowej, a wszystkie czynności objęte umową wykonujemy ze szczególną starannością.

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Zapraszamy Państwa do współpracy!


W ramach wynagrodzenia zarządcy oferujemy:


Obsługa eksploatacyjno-administracyjna:

Prowadzenie dokumentacji prawnej nieruchomości, aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników wraz z weryfikacja stanu prawnego i faktycznego

Zlecanie wykonywania na nieruchomości wszelkich usług niezbędnych do utrzymania jej w należytym stanie technicznym określonych wymogami Prawa Budowlanego (w tym usług kominiarskich, przeglądów budowlanych, gazowych i in.) oraz uchwałami wspólnoty

Bieżąca obsługa eksploatacyjna nieruchomości w tym reprezentacja Wspólnoty przed kontrahentami i usługodawcami w zakresie dostawy mediów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości oraz zapewnienia usług komunalnych

Bieżąca obsługa właścicieli lokali w zakresie przyjmowania zgłoszeń, informowania w sprawach dot. nieruchomości, wydawanie zaświadczeń

Zlecenie i nadzór nad utrzymaniem należytego porządku i czystości oraz utrzymaniem terenów zielonych

Monitorowanie legalizacji urządzeń pomiarowych

Utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z Zarządem Wspólnoty

Zapewnienie całodobowego pogotowia technicznego

Kompleksowa obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej obejmująca przygotowanie i zwoływanie zebrań, zawiadamianie właścicieli, protokołowanie, zbieranie i liczenie głosów

Zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości na najkorzystniejszych warunkach


Obsługa techniczna:

Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego

Zlecanie kontroli technicznej nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie, wynikających z przepisów prawa budowlanego

Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku

Kontrola usuwania awarii i ich skutków

Przygotowanie planów remontów

Doradztwo techniczne

Zapewnienie realizacji planu remontów

Zapewnienie nadzoru nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje wraz z odbiorem robót

Wybór wykonawców robót budowlanych w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty, przygotowywanie projektów umów i zleceń, negocjowanie warunków umów


Obsługa finansowo-księgowa:

Prowadzenie rachunkowości dla każdej wspólnoty na odrębnym rachunku bankowym oraz inwestowanie gromadzonych środków

Prowadzenie rozliczeń kosztów nieruchomości wspólnej oraz rozliczanie zaliczkowych opłat dokonywanych przez właścicieli lokali

Rozliczanie i windykowanie należności

Prowadzenie sprawozdawczości finansowej Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami wobec członków Wspólnoty Mieszkaniowej, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Przygotowywanie projektów planów gospodarczych rocznych i wieloletnich w zakresie rzeczowo-finansowym

Pozyskiwanie tanich pożyczek (MARR) i kredytów z premią termomodernizacyjną lub remontową


Obsługa prawna:

Reprezentowanie Wspólnoty mieszkaniowej przed sądami i organami egzekucyjnymi

Doradztwo prawne w sprawach nieruchomości wspólnej

Sprawdzanie dokumentów Wspólnoty pod względem formalno-prawnym


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 32 623 25 63

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Obsługujemy ponad 150 nieruchomości wspólnot mieszkaniowych na terenie Chrzanowa, Trzebini, Jaworzna i Alwernii.

Zatrudniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, w tym licencjonowanych zarządców nieruchomości oraz specjalistów z branży finansowo-księgowej, budowlanej i instalacyjnej.

W trosce o zadowolenie naszych Klientów zapewniamy pełną obsługę administracyjną, księgową, techniczną, prawną, a także całodobowe pogotowie techniczne.Jesteśmy członkiem: